Revision

Revisionsgranskning av oss på Värmlands Revision m.fl

Vi kan hjälpa dig att utföra intern- och extern revision för ert företag. 

Vi har Auktoriserade Redovisningskonsulter som kan granska ert företag med både extern- och intern revision såsom riskhantering, intern styrning samt göra en revisionsberättelse till Bolagsverket.

Vi har kontakter med Auktoriserade Revisorer, där det krävs, som kan granska ert företag och göra en revisionsberättelse till Årsredovisningen. Vi kan erbjuda andra revisonsgranskningar på alla typer av företag och föreningar.

revision

Vi har flera års erfarenhet av revisionskunskaper.

Revision på olika nivåer

Intern Revision

Extern Revision

Riskhantering granskning

Intern styrning granskning

Revisionens grundprinciper

Vi på Värmland Revision har Auktoriserade Redovisningskonsulter och kan erbjuda ert företag eller förening att få era räkenskaper granskade innan bokslutet inklusive årsredovisning lämnas till vald revisor. Det kommer att spara er extra timmar hos vald revisor.

Vi på Värmlands Revision är glada över att kunna erbjuda denna hjälp.

Hör av dig till oss!

Hör av dig till oss om du önskar rådgivning. Med kontor i Karlstad, Molkom och Filipstad kan vi erbjuda dig en stabil verksamhet och trygg utvecklingsmiljö.

Värmlands revision logo

Företagarens redovisningsbyrå
Med kontor i Karlstad, Molkom och Filipstad kan vi erbjuda våra kunder en stabil verksamhet och trygg utvecklingsmiljö.

Våra kontor

Gjuterigatan 28 (vån 2),  652 21 Karlstad

Skolgatan 7, 655 60 Molkom

Tegnergatan 5, 682 30 Filipstad

Scroll to Top